Toimistohakukonsultointi

Superskills toimistohakukonsultoinnin vaiheet:


1.
Aloita valitsemalla Markkinointiratkaisu ja määrittelemällä tarpeesi ja kriteerisi.

2.
Superskills lähettää puolestasi tietopyynnön (RFI) anonyymisti sopiville toimistoille.

3.
Saat vastaukset 3 arkipäivän kuluessa enintään 6 toimistolta.

4.
Voit vertailla toimistoja Superskills Scorecard -työkalun avulla.

5.
Sovi tarvittaessa tapaamiset kiinnostavien toimistojen kanssa.

6.
Superskills-konsultointipalvelut auttavat sinua tekemään oikean valinnan.

Katso esimerkki Superskills Scorecardista >>

Aloita valitsemalla sinulle sopivin markkinointiratkaisu:

Markkinointiratkaisut ovat suosittuja ja ammattilaisten valmiiksi paketoimia toimeksiantokokonaisuuksia, jotta sopivien toimistojen etsiminen ja vertailu olisi markkinoijalle helpompaa ja objektiivisempaa. Markkinointiratkaisut eivät ole valmiita luovia ideoita tai toteutuksia vaan ne on tehty kuvaamaan toimeksiannon laajuutta ja luonnetta toimistojen vertailun helpottamiseksi.

Avaimet käteen –mediaratkaisut

Mediaratkaisut ovat Alma Median ja Superskillsin yhdessä suunnittelemia kokonaisuuksia, joiden avulla Markkinoija voi pyytää vastaukset suunnittelusta, tuotannosta ja mediasta samalla kertaa.

Alma Median printti ja digi tehokampanja (Superskills-alennus -15 %)

Alma Median avulla tavoitat päivittäin suomalaiset kuluttajat ja päättäjät tehokkaasti ja kattavasti printissä ja digitaalisissa medioissa.

Iltalehti - Koko Suomen haltuunotto (Superskills-alennus -15 %)

Iltalehdessä tavoitat päivittäin ison osan suomalaisista tehokkaasti ja kattavasti.

Kauppalehti - Päättäjien ja yrittäjien haltuunotto (Superskills-alennus -15 %)

Kauppalehti tavoittaa päättäjät ja yrittäjät tehokkaasti.

Talouselämä - Brändin rakentaminen päättäjämediassa (Superskills-alennus -15 %)

Talouselämä tavoittaa päättäjät ja mielipidevaikuttajat laatujournalismilla. Brändinrakentajan mediaympäristö.

Alustava toimistokartoitus

Alustava toimistokartoitus auttaa Markkinoijaa sopivien Toimistojen etsimisessä ja vertailussa, vaikka toimistotarve ei juuri nyt olisikaan ajankohtainen. Alustava toimistovalikko (ns. preferred partners) nopeuttaa sopivan Toimiston valintaa kun tarve on ajankohtainen. Helppo tapa pysyä myös ajan tasalla alan erikoisosaajista.

Digitaalisen markkinoinnin kumppani

Digitaalisen markkinoinnin avulla voit tavoittaa lähemmäs 99 % suomalaisista.

Hakukonemainonnan kumppani

Suomalaiset tekevät yli 10 miljardia Google-hakua vuodessa.

Mainostoimisto B-to-B markkinoinnin tekemiseen

Myös B-to-B-ostopäätökset tehdään mitä suurimmassa määrin tunteella.

Mainostoimisto kuluttajamainonnan jatkuvaan tekemiseen

Ammattitaitoinen mainostoimistokumppani auttaa markkinoijaa saamaan kuluttajien huomion relevantisti ja erottuvasti eri medioissa.

Taktisen mainonnan kumppani

Taktisella mainonnalla on perusteltu paikkansa markkinointimixissä.

     

Nopea myynnin kasvattaminen – Projektit ja kampanjat

Nopean myynnin kasvattamisen projektien ja kampanjoiden pääpaino on liiketoiminnan kasvun luomisessa lyhyellä aikavälillä mutta kuten kaikki Markkinoijan toimenpiteet niin myös nämä projektit oikein tehtynä rakentavat brändiä.

Digitaalinen display-mainonta

Display-mainonta eli bannerimainonta on toiseksi suurin digimainonnan muoto Suomessa.

Facebook-kampanjan suunnittelu

Facebook on yksi tehokkaimpia digimainonnan kanavia ja sitä käyttää päivittäin yli 2 miljoonaa suomalaista.

Joukkorahoitus-kampanjan suunnittelu

Joukkorahoitus (crowdfunding) on nopeasti kasvava rahoituksen muoto startup-yrityksille. Hyvin suunniteltu ja erottuva kampanja auttaa rahoitustavoitteen toteutumisessa.

Myymälämarkkinointi ja -promootiot

Yli 50% kuluttajien ostopäätöksistä tapahtuu vasta myymälässä ilman ennakkosuunnittelua. Myymälämarkkinointi ei ole pelkästään myynnin edistämistä, vaan myös brändin näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämistä. Vähittäiskaupoissa esillepanon tulee olla näyttävä, jotta brändi saa kiinnitettyä kuluttajan huomion.

Sähköinen suoramarkkinointi-kampanja

Suoramarkkinointi on siirtynyt lähes kokonaan verkkoon. Suoramarkkinoijat ovat havainneet internetin tehon sekä asiakashankinnassa että nopeana palautekanavana.

Tarjousmainonnan suunnittelu printtiin ja verkkomedioihin

Hyvä keino myynnin kasvattamiseen selkeillä tuote- ja hintaviesteillä painetussa ja digitaalisessa mediassa. Toimii hyvin päivittäisilmoittelussa ja hintamainonnassa.

Uuden tuotteen lanseerauskampanja

Kun on isoja uutisia, tarvitaan iso suunnitelma. Hyvä uuden tuotteen lanseerauskampanja varmistaa että tieto uutuudesta saavuttaa kohderyhmänsä.

Verkkokaupan boostaus & retargetointi

Verkkokaupan menestyminen vaatii hyvin hoidetun jatkuvan markkinoinnin.

Tunnettuuden ja brändin rakentaminen – Kumppanuudet ja projektit

Kumppanuudet, joiden pääpainopiste on jatkuvassa ja pitkäaikaisessa brändinrakentamisessa eri kanavissa. Projektit, jotka luovat tärkeän pohjan kestävälle brändin rakentamiselle (esim. Logosuunnittelu). Vahva brändi mahdollistaa myös liiketoiminnan pitkäjänteisen kasvun.

Lehdistötiedote

Hyvin kirjoitetussa lehdistötiedotteessa kiteytyy tiedotettavan asian ydin myyvällä ja erottuvalla kulmalla.

Logosuunnittelu

Hyvin suunniteltu logo pitää sisällään tarinan ja on keskeinen osa yrityksen brändiä.

Mainonnan konseptin suunnittelu

Mainonnan luova konsepti on "Big Idea", joka herättää yleisön mielenkiinnon, vaikuttaa tunteisiin ja ohjaa toimimaan.

Messuosaston suunnittelu

Näyttävä ja toimiva messuosasto varmistaa erottuvan läsnäolon tärkeissä tapahtumissa ja auttaa markkinoijaa saamaan tavoitellun kävijämäärän messuosastolle sekä luomaan halutun brändikokemuksen messuyleisölle.

Nopean tunnettuuden monimediakampanja - TV päämedia

TV:llä ja hyvin valituilla lisämedioilla tavoitat suomalaiset kattavasti ja nopeasti.

Pakkaussuunnittelu

Jopa 50 % kuluttajista kertoo ajoittain ostavansa elintarvikkeen pelkästään puhuttelevan pakkauksen perusteella.

Rekrytointi-kampanjan suunnittelu

Hyvä rekrytointi-ilmoittelu rakentaa yrityksen brändiä, tunnettuutta sekä vetovoimaa.

Startup brand identity

“Your brand is what people say about you after you leave the room” — Jeff Bezos, Amazon

Tapahtumamarkkinointi

Hyvin toteutettu tapahtuma jää kohderyhmän mieleen ja vaikuttaa brändipreferenssiin.

Tavoite: Tunnettuuden kasvattaminen

Tunnettuus on brändin markkinoinnin menestyksen keskeisin mittari.

Yrityksen tai brändin graafisen ilmeen suunnittelu

Hyvä graafinen ilme tekee yrityksestä tai brändistä tunnistettavan ja erottuvan.

Yrityksen verkkosivut

Yrityksen verkkosivut ovat olennainen osa yrityksen viestintää sekä brändiä.

Tuotannot

Tuotantoprojektit ovat tuotannollisia kokonaisuuksia kuten painomateriaalien tai TV-mainoksen tuotanto.

Online-videon tuotanto

Vuoteen 2018 mennessä, 79 % Internetin kaikesta liikenteestä liittyy online-videoihin.

Painomateriaalien tuotanto

Laadukkaat painomateriaalit vahvistavat ja todentavat halutun brändilupauksen.

Tekstisisältöjen tuottaminen painettuihin materiaaleihin ja verkkoon

Hyvä kirjoittaja osaa kiteyttää yrityksen ja brändin tärkeimmät viestit vaikuttavaan ja lukijaa kiinnostavaan muotoon.

Tuotekuvien tuotanto

Laadukkaat tuotekuvat ovat yksi keskeisimmistä myynnin tekijöistä.

TV-mainoksen tuotanto

TV tavoittaa viikossa noin 91 % suomalaisista.

VR-videon tuotanto

Virtual Reality -video on erittäin toimiva työkalu tarinankerrontaan. Kun katsoja tuntee olevansa paikalla, kohdatut viestit vaikuttavat tehokkaammin.